Gelukkig en muzikaal 2019

Het bestuur en de monitoren wensen je een gelukkig en muzikaal 2019! Noteer ook zaterdag 9 februari in je agenda: ons jaarlijks leerlingenconcert.

Gelukkig 2019!